,

XXV студентська науково-практична конференція «Україна: історія, культура, пам’ять»

У грудні 2021 року відбулася XXV студентська науково-практична конференція «Україна: історія, культура, пам’ять».

Організатором конференції вже традиційно виступила кафедра історії ФСП КПІ ім. Ігоря Сікорського. Конференція продемонструвала неабияке зацікавлення серед студентів ключовими сторінками історії України впродовж різних періодів в їх конкретному соціокультурному контексті. Навіть в умовах пандемії на конференції виступило та взяло участь в обговоренні більше 40 учасників. Серед факультетів, які продемонстрували зацікавленість в історичних дослідженнях – ФСП, ХТФ, ВПІ, ІАТ, ФІОТ, ММІ, ІМЗ, ІХФ, ПБФ тощо. Цього року конференцію відвідали також представники Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя.

Серед авторів найкращих доповідей необхідно відзначити студентку Інженерно-хімічний факультет ІХФ КПІ ім. І. Сікорського Мельник Тетяну, яка зробила доповідь «Еволюція топоніму «Асканія-Нова» на географічних картах XIX – XX століть» в секції №1 «Історична регіоналістика». У доповіді студентка ґрунтовно проаналізувала підібраний нею науково-доказовий матеріал щодо створення та розвитку заповідника на Півдні України.

В контексті третьої секції «Особистість та соціум в історичній ретроспективі» найкращою була доповідь студента ФІОТ Орленко Владислава з темою «Дитячі долі у фокусі війни на Сході України». Владислав запропонував увазі учасників конференції не лише презентацію, але і також цікаві результати власного опитування молоді про їх знання та відношення до війни на Сході України.

Також дуже цікавими та ґрунтовними були доповіді студентки Видавничо-поліграфічний інститут КПІ ім. Ігоря Сікорського Анастасії Галди «Карикатура і її розвиток на різних історичних етапах» та студентки ФСП Дейнеко Світлани «Берлінський мур: уроки історії».

За результатами конференції планується видання збірника рефератів доповідей.

Зважаючи на епідеміологічну ситуацію, конференцію було проведено в дистанційному режимі за допомогою використання платформи Google Meet.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.