Конкурс на проведення наукових досліджень щодо формування державної політики у сфері розбудови миру, попередження і врегулювання конфліктів

Партнер нашого факультету, Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, з 12 березня 2019 року оголошує Конкурс на проведення наукових досліджень щодо формування державної політики у сфері розбудови миру, попередження і врегулювання конфліктів.

Конкурс є відкритим для науковців вищих навчальних закладів, науково-дослідних установ і організацій.

Приймаються заявки на участь у конкурсі за темою: «Вплив конфлікту на економіку в державі та можливі його наслідки: економіка війни (war economy), дивіденди від миру (peace dividends), сіра економіка (grey economy), корумпована економіка».

Вимоги до проведення наукових досліджень

З метою участі в конкурсному відборі наукових досліджень кандидати надсилають на електронну адресу МТОТ наступні документи (інформацію):

 1. Супровідний лист з викладенням мотивації та зазначенням відповідного досвіду, що може свідчити про те, що кандидат підходить для написання наукового дослідження.
 2. Резюме кандидата та членів команди, колективу науковців, інститутів, які будуть ключовими у реалізації цього дослідження.
 3. Інформацію про  вищий навчальний заклад (наукову установу),  який представляє кандидат (у разі наявності).
 4. Есе (детальна пропозиція) з визначенням цілей, методології тощо обсягом до 3 сторінок (формату А4, гарнітура Times New Roman шрифт розміром 12-14 друкарських пунктів).

Есе має містити такі деталі (елементи) щодо запропонованого дослідження:

 • цілі та конкретні завдання дослідження;
 • обґрунтування дослідження, де має бути окреслена важливість його проведення та очікуваний внесок як до існуючої бази знань з теми дослідження, так і до сфери державної політики та її реалізації;
 • методологічний підхід, який запропоновано використати під час дослідження, включаючи дані про кількісні та/або якісні методи, які слід використовувати, та типи даних, які будуть збиратися; основні групи респондентів; місця, які будуть відвідані під час проведення дослідження; очікувані ризики, припущення та обмеження;
 • робочий план діяльності на період дослідження;
 • список очікуваних результатів, таких як узагальнюючий заключний звіт та підсумкові дані.
Вимоги до кандидатів
 • ступінь магістра, доктора філософії (кандидата наук), доктора наук за одним чи кількома напрямками: юриспруденція, політологія, економіка, дослідження конфліктів, основи аналітичної роботи, інший напрямок, наближений до вказаних;
 • глибоке розуміння політики, економіки, культури, особливо у фокусі конфлікту та його впливу;
 • досвід аналітичної роботи та написання високоякісних (бажано рецензованих) публікацій з  питань, що підпадають під мандат МТОТ;
 • розуміння та навички написання публікацій з питань, що мають відношення до майбутнього наукового дослідження, у контексті інших країн буде вважатись перевагою.
Результати наукового дослідження мають включати:
 • узагальнюючий заключний звіт по виконаній роботі (до 40 сторінок формату А4, гарнітура Times New Roman, шрифт розміром 12-14 друкарських пунктів) і надання резюме та рекомендацій для державних органів та спеціалістів-практиків;
 • всі проведені статистичні аналізи, включаючи таблиці та графіки, які будуть використовуватися у заключному звіті;
 • всі матеріали, використані для збору якісних даних, включаючи інтерв’ю.
Інтелектуальна власність

Авторське право залишається за автором, в частині немайнових прав (частина 2  статті 14 Закону України «Про авторське право і суміжні права» та стаття 423 Цивільного кодексу України).

Міністерство володітиме всіма майновими правами на будь-яку роботу, створену у зв’язку з проведенням наукового дослідження, включаючи всі дані, документи, інформацію. Ці права включають виключне право на використання наукового дослідження, виключне право дозволяти використання наукового дослідження, право перешкоджати неправомірному використанню наукового дослідження, в тому числі забороняти таке використання.

Розміщення чи публікація (в електронному чи друкованому вигляді) результатів дослідження (або його частин, інформації, що викладена у дослідженні) здійснюється за умови отримання попередньої згоди МТОТ.

Розглядатимуться лише документи, відправлені до Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України  на електронну адресу science@mtot.gov.ua  не пізніше останнього дня конкурсу.

Контактна особа

Гончаренко-Закревська Наталія Валеріївна, +38 (067) 656 29 97, +38 (066) 644 85 59.

Увага! Документи, оформлені без дотримання всіх зазначених вище вимог та/або надіслані після 31 березня 2019 р., розглядатися не будуть! (за датою в електронній пошті – не пізніше 31 березня 2019 р.).Adidas

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

Back
День відкритих дверей ФСП
Бакалаврат 2024
Магістратура 2024
Чат для вступників
Канал «Абітурієнт ФСП КПІ»
Думка студентів про факультет і навчання
Контакти відбіркової комісії
Розклад занять
Email