,

Переведення з контракту на бюджет (081 Право)

Шановні студенти ФСП!

На ІІ курсі за спеціальністю 081 «Право» звільнилося одне бюджетне місце.

Студенти, які навчаються на контрактній основі та бажають перевестися на навчання за державним замовленням, мають право претендувати на вільне бюджетне місце. Переведення відбуватиметься на конкурсній основі.

Для цього потрібно прийти до деканату і написати заяву (корп.7, 531 к.).Nike News sale

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.