Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми управління»

Конференція 2019 (тези до 4 листопада 2019 року)

Періодичність

Один раз на два роки

Наступна конференції

Листопад 2019 року

Соціальні мережі

Facebook

Проблематика

Конференція присвячена теоретико-методологічним питанням щодо управління, включає дослідження  технологій та інструментів управління в контексті інформатизації суспільства, адміністративно-правових та культурних аспектів управління

Організатор 

Кафедра теорії та практики управління

Матеріали конференції

2017 рік

ІХ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Сучасні проблеми управління: Імперативи забезпечення сталого розвитку»

2015 рік

VIIІ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Сучасні проблеми управління: Діалектика централізації та децентралізації»

2013 рік

VІІ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Сучасні проблеми управління: Виклики інформаційної епохи»