Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми управління»

Конференція проводиться один раз на два роки. Присвячена теоретико-методологічним питанням щодо управління, включає дослідження  технологій та інструментів управління в контексті інформатизації суспільства, адміністративно-правових та культурних аспектів управління. 

Конференція проводить на базі кафедри теорії та практики управління

2017 рік

ІХ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Сучасні проблеми управління: ІМПЕРАТИВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ»

2015 рік

VIIІ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Сучасні проблеми управління: ДІАЛЕКТИКА ЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ТА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ»

2013 рік

VІІ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Сучасні проблеми управління: ВИКЛИКИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕПОХИ»