Blog

Всеукраїнська науково-практична конференція «В.М. Глушков — піонер кібернетики»

R6djIyFqUMo

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ “КПІ”

ФАКУЛЬТЕТ СОЦІОЛОГІЇ І ПРАВА

ІНСТИТУТ КІБЕРНЕТИКИ ІМ. В.М. ГЛУШКОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ МАТЕМАТИЧНИХ МАШИН ТА СИСТЕМ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

 

Шановні колеги!

Маємо честь запросити Вас до участі в роботі Всеукраїнської науковопрактичної конференції  «В.М. Глушковпіонер кібернетики», присвячені 50-річчю проекту ОГАС (Загальнодержавної автоматизованої системи управління економікою)

 Дата проведення 11 грудня 2014 року

До участі у конференції запрошуються науковці, викладачі, аспіранти, студенти. За результатами роботи буде видано збірку матеріалів.

 Напрямки роботи:

 • «ОГАС»: історія та перспективи
 • Математичні основи кібернетики, інформатика, комп’ютерні науки
 • «Електронний уряд» – «Електронне суспільство» – «Електронний університет»
 • Політекономічна та соціальна складова  автоматизації управління економікою
 • Інформаційні мережі як основа майбутньої революції в галузі управління
 • Інтернет-мережі як нова соціальна реальність
 • Інформаційна безпека: правовий та технологічний аспекти
 • Проблеми технологізації управлінської діяльності
 • Ідея ОГАС та концепції інформаційного суспільства
 • Технології формування інформаційної культури управлінської діяльності

 Мови конференції: українська, російська, англійська.

Для участі у конференції потрібно до 24.11.2014 р. на пошту glushkovconf@ukr.net надіслати:

 Тези, обсягом до 3-х сторінок, формат А4 з полями праворуч, знизу, зверху та ліворуч – 2 см. Шрифт Times New Roman, кегль 14, інтервал – 1.5. Назва доповіді друкується без використання клавіші Caps Lock.

Обов’язковою є наявність електронного варіанту тез в форматі файлів MS Word doc або rtf (надсилаються на e-mail оргкомітету конференції).

Заявку на участь, в якій має бути вказано:

 • Прізвище, ім’я та по-батькові учасника;
 • Напрямок, в якому планується виступ;
 • Назва організації та її адреса;
 • Посада, науковий ступінь (якщо є);
 • Домашня адреса (з поштовим індексом);
 • Контактний телефон та e-mail;
 • Потребу в поселенні (дата приїзду та від’їзду; приблизний час прибуття – ранок, день, вечір);
 • Повідомити, чи потрібні для виступу додаткові технічні засоби.

Тези, які не відповідатимуть вказаним вимогам, або надіслані без заяви, прийматися до розгляду не будуть.

Оргкомітет залишає за собою право відбору тез у відповідності до тематики конференції та вимог оформлення матеріалів. За зміст тез несе відповідальність автор.

Увага! Оргкомітет забезпечує проживання учасників у гуртожитку лише у випадку, коли потреба в поселенні була зазначена в заявці. (наприклад, приїзд 10 грудня – ранок, виїзд 11 грудня – вечір)..

Розмір оргвнеску для участі в конференції складає 150 грн. (вказано без плати за пересилання по пошті).

ОРГВНЕСОК СПЛАЧУЄТЬСЯ ТІЛЬКИ ПІСЛЯ ОТРИМАННЯ ЗАПРОШЕННЯ! Інформація (розрахунковий рахунок та інші реквізити) щодо перерахування оргвнеску для участі у конференції буде надана в e-mail листі з запрошенням після експертизи надісланих матеріалів. Оргвнесок включає в себе вартість програмних матеріалів, видання збірки тез. Конвертація з іноземних валют в гривні здійснюється за курсом Національного Банку України (НБУ) на момент сплати оргвнеску.

Після сплати пошту оргвнеску необхідно надіслати на електронну адресу оргкомітету відскановану копію квитанції.

Культурна програма, проживання та харчування здійснюється учасниками за власний рахунок.

Учасники, які не змогли приїхати, але здійснили оплату оргвнеску, можуть отримати збірку тез поштою. Вартість відправки однієї збірки тез по Україні – приблизно 15 грн.; в країни СНД – 120 грн. (вартість поштових послуг, витратних матеріалів).

Прохання: після отримання запрошення, яке буде відіслано згідно з даними у заявці, перерахувати оргвнесок протягом трьох банківських днів. Учасники з інших країн мають можливість сплатити оргвнесок при реєстрації або поштовим переказом (адреса буде вказана в листі-запрошенні).

Контактна інформація:

03056, м. Київ, пр. Перемоги, 37, корпус 7, НТУУ «КПІ», факультет соціології і права

Е-mail: glushkovconf@ukr.net

Телефон: 044-406-85-49

З ПОВАГОЮ, ОРГКОМІТЕТ !

Залишити коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *