Магістратура

Згідно із Положенням про Прийом на навчання для здобуття ступеня магістра, прийом документів (подання заяв) та проведення конкурсних заходів для вступників проводиться у наступні терміни:

Етапи вступної кампанії на 5-й курс

Прийом документів

Прийом документів (подання заяв). В разі подання заяв на декілька конкурсних пропозицій атестаційна комісія факультету може передбачити встановлення пріоритетів.

Вступні випробування

Вступні випробування: фахові, з іноземної мови та додаткові. Проводяться згідно з розкладом, затвердженим головою відповідної атестаційної комісії. Результати конкурсних заходів атестаційні комісії оголошують у наступний день після проведення відповідних випробувань.

Інтегральний рейтинг вступників

Оголошення інтегральних рейтингів атестаційною комісією факультету.

Рейтинговий список (бюджет)

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення.

Зарахування (бюджет)

Термін зарахування вступників за державним замовленням.

Зарахування (контракт)

Термін зарахування вступників за за кошти фізичних та юридичних осіб.

 

Програми вступних випробувань

054 Соціологія

Програма комплексного фахового випробування
Програма додаткового випробування

081 Право

Програма ЗНО
Програма додаткового випробування

281 Публічне управління та адміністрування

Програма комплексного фахового випробування
Програма додаткового випробування

231 Соціальна робота

Програма комплексного фахового випробування
Програма додаткового випробування

Магістратура 081 «Право» (ЗНО)

Порядок вступу на навчання та проведення єдиного фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання здійснюється відповідно до абзаців третього – сьомого п.2 розділу VII та п.4. розділу ІІІ Умов прийому до вищих навчальних закладів у 2017 році.

Для конкурсного відбору осіб, які на основі ступеня бакалавра (ступеня магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) вступають на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право», зараховуються бали єдиного фахового вступного випробування з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання, що має такі складові:

  • тест з права;
  • тест загальної навчальної правничої компетентності;
  • тест з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська мова).

Програма вступних випробувань складається з програми тестування із загальної навчальної правничої компетентності (ТЗНПК) та програм дисциплін:

  • «Конституційне право України»;
  • «Цивільне право України»;
  • «Цивільне процесуальне право України»;
  • «Кримінальне право України»;
  • «Кримінальне процесуальне право України»;
  • «Адміністративне право України».

Програма ЗНО для вступу на 5-й курс 081 «Право»
Програма додаткового випробування для вступу на 5-й курс 081 «Право»

Порядок вступу на навчання та проведення єдиного фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання здійснюється відповідно до законодавства.

Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL або International English Language Testing System або сертифікатом Сambridge English Language Assessment (не нижче рівня B1 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом.

При вступі для здобуття ступеня магістра зі спеціальності 081 «Право» особи, у яких є захворювання, зазначені у Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 25 лютого 2008 року № 124/95, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 07 березня 2008 року за № 189/14880, особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 30 листопада 2016 року, та особи, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України, мають право на участь у конкурсному відборі за результатами вступного іспиту з іноземної мови та фахових випробувань.

Довідкова інформація

Україна, м. Київ, 03056,
проспект Перемоги, 37,
НТУУ “КПІ”, корпус №7 та №19
+38 (063) 115 73 91
+38 (044) 204 90 20
Вконтакті // Facebook
fsp.kpi.ua@gmail.com
https://fsp.kpi.ua/
Сайт Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського