,

VIІI Міжнародна науково-практична конференція з соціології «Великі війни, великі трансформації, 1918-2018 роки: конфлікти та мир у ХХ і ХХІ сторіччях»

Шановні колеги!

Маємо честь запросити вас до участі в роботі VIІІ міжнародної науково-практичної конференції «Великі війни, великі трансформації, 1918-2018 роки: конфлікти та мир у ХХ і ХХІ сторіччях», яка відбудеться 26-27 листопада 2018 року в КПІ ім. Ігоря Сікорського на базі факультету соціології і права. До участі у конференції запрошуються науковці, викладачі, аспіранти, студенти, журналісти.

Для участі в конференції потрібно до 19:00 22 листопада 2018 року надіслати на електронну адресу конференції тези та папери (див. нижче)

Завантажити інформаційний лист конференції
Пленарне засідання

У пленарному засіданні конференції візьмуть участь провідні зарубіжні та українські соціологи:

 1. Головаха Є.І., д.ф.н., проф., заступник директора Інституту соціології НАН України з наукової роботи
 2. Куценко О.Д., д.соц.н., проф., зав. кафедри соціальних структур та соціальних відносин КНУ ім. Т.Шевченка
 3. Горбачик А.П., к.ф.-м.н., доц., декан факультету соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 4. Макеєв С.О., д.с.н., проф., зав. відділу дослідження соціальних структур Інституту соціології НАН України
 5. Злобіна О.Г., д.с.н., проф., зав. відділу соціальної психології Інституту соціології НАН України
 6. Кріс Вестон, доктор економіки, Президент «Вестон консалтінг», Варшава
 7. Шон Лохна, доктор політичної економії (Кембриджський університет), старший радник Міністра у справах тимчасово окупованих територій та переміщених осіб України
 8. Мельниченко А.А., к.філос.н., доц., декан факультету соціології і права КПІ ім. Ігоря Сікорського
 9. Кутуєв П.В., д.соц.н., проф., зав. кафедри соціології факультету соціології і права КПІ ім. Ігоря Сікорського
Напрями роботи конференції

Секція 1. Соціологічний контекст трансформацій у військовий і мирний час (1918-2018 роки)

Е-мейл секції для подання тез: conference.soc.kpi@gmail.com

 1. 1918-2018 роки: від імперій до глобального світу.
 2. Перша і Друга світові війни як каталізатори суспільних трансформацій.
 3. Війна і держава: зміни у діяльності органів влади, економіці і житті громадян.
 4. Політичні режими й ідеології, що призводять до початку війн.
 5. Інформаційні війни: минуле та сучасне.
 6. Проблеми переходу функціонування держави і суспільства з військового стану у мирний.
 7. Мир у світі та державі: процес відродження чи стан для підготовки нової війни?
 8. Загрози сучасній світовій безпеці: збройні конфлікти, тероризм, екстремізм, релігійний радикалізм.
 9. Сучасні виклики модернізацій: від глобалізованого світу до піднесення національних держав.
 10. Україна крізь сторіччя: 1918-2018 роки.

Секція 2. Регіональні конфлікти як соціально-політичний тренд ХХ і ХХІ сторіч

Е-мейл секції для подання тез: conference.soc.kpi@gmail.com

 1. Регіональний конфлікт: геополітичний і локальний аспекти.
 2. Гібридність як ознака сучасних конфліктів: від агресії до війни.
 3. Громадянські війни як збройні конфлікти неміжнародного характеру.
 4. Етнічний конфлікт: дискримінація груп або політична мобілізація прихильників?
 5. Геноцид – злочин проти людства.
 6. Релігійні регіональні конфлікти: чи можливе мирне співіснування віруючих в одній державі?
 7. Межа між правом народу на самовизначення і порушенням суверенітету держави у сепаратистських рухах сучасності.
 8. Екстремізм і регіональний тероризм як загрози національній безпеці держави: історичний досвід ХХ сторіччя.
 9. Механізми діяльності влади з метою запобігання регіональним конфліктам: історії успіху та помилки.
 10. Децентралізація і регіоналізація як засоби влади для компромісу в державі.
 11. Консолідація громадян у державі: національна ідея чи мультикультуралізм?
 12. Сучасні практики регіональних конфліктів в Україні.

Секція 3. Дилеми постконфліктного врегулювання та розбудови миру

Е-мейл секції для подання тез: conference.soc.kpi@gmail.com

 1. Демобілізація, демілітаризація та реінтеграція як умови розбудови миру.
 2. “Мир” versus “справедливість” у постконфліктному врегулюванні: соціальні, економічні та політичні аспекти.
 3. “Ліберальний мир” та місцева миротворчість у відновленні розділених суспільств.
 4. Теорії “правосуддя перехідного періоду” та їх втілення на практиці.
 5. Амністії, репарації та кримінальні переслідування як елементи “правосуддя перехідного періоду”.
 6. Комісії зі встановлення істини: інституціональний дизайн, суспільні очікування, ризики.
 7. Гендерний фактор у розбудові миру. Жінки та безпека у XXI сторіччі.
 8. Гендерна нерівність як причина соціальних конфліктів.
 9. Медіація, фасилітація та діалог у подоланні наслідків насилля.
 10. Відновне правосуддя у контексті зцілення жертв конфлікту.
 11. Особливості примусової міграції та соціальні проблеми внутрішньо переміщених осіб.
 12. Політика пам’яті та травматичний досвід у постконфліктному врегулюванні.
 13. Роль громадянського суспільства та держави у подоланні наслідків конфлікту: співпраця чи протистояння?
 14. Управлінські ризики при реалізації стратегії реінтеграції Донбасу.

Секція 4. Система міжнародних організацій 1918-2018 роки: нові виклики і трансформації.

Е-мейл секції для подання тез: conference.soc.kpi@gmail.com

 1. Світобудова після Першої світової війни. Ліга Націй: неефективність роботи чи невідворотність нової війни?
 2. Діяльність міжнародних організацій у питаннях «війни та миру» під час Другої світової війни.
 3. ООН – головна міжнародна організація з 1945 року: оцінка ефективності та сучасні альтернативи.
 4. Регіональні міжнародні організації як ресурс для локалізації і вирішення збройних конфліктів.
 5. Організації ЄС у контексті сучасних соціально-політичних загроз і викликів.
 6. ОБСЄ: чи вирішується проблема сучасного насильницького екстремізму у Європі?
 7. Превентивні механізми діяльності міжнародних організацій щодо недопущення ескалації глобальних, регіональних та локальних конфліктів.
 8. Дипломатія як спосіб врегулювання міждержавних конфліктів.
 9. Ресурси, можливості і потенціал української дипломатії на сучасному етапі.
 10. Миротворча місія ООН на Донбасі: можливості та обмеження?

Секція 5. Між ідеологіями, стереотипами та упередженнями: як науково досліджувати конфлікти?

Е-мейл секції для подання тез: conference.soc.kpi@gmail.com

 1. Насильство, агресія, війни та конфлікти в дзеркалі соціальних наук та розвідках дослідників.
 2. Чи важлива методологія в дослідженнях конфліктів, плануванні моделей медіації?
 3. Історичні, політологічні, соціологічні та біологічні контексти та витоки дослідницьких підходів до вивчення конфліктів та медіації.
 4. Як пояснити та чи можна зрозуміти агресію, насильство та конфлікти ?
 5. Ідеологічна/ціннісна нейтральність в дослідженнях конфліктів – чи це можливо і потрібно?
 6. Якісні та кількісні дослідницькі проєкти щодо конфліктів та медіації в Україні та світі: сьогодні і вчора.
 7. Екстремістські рухи та конфлікти.
 8. Релігія, публічна сфера та конфлікти.
Умови участі у конференції

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська. Для участі в конференції потрібно до 19:00 22 листопада 2018 року надіслати на електронну адресу конференції (з вказанням назви напряму конференції, на який подаються тези) conference.soc.kpi@gmail.com такі папери:

 1. Тези

Обсяг – 2 сторінки, формат А4 з полями праворуч, знизу, зверху та ліворуч по 2 см. Шрифт Arial, кегль 12, інтервал – 1,5. Назва доповіді друкується великими літерами по центру. Обов’язковою є наявність електронного варіанту тез в форматі файлів MS Word: .doc або .rtf. Назви файлів тез і заяви повинні носити прізвище учасника, наприклад:  Іванов_тези.doc, Іванов_заява.doс

У правому верхньому куті тез – прізвище та ініціали автора/ки і установа, яку він / вона представляє – виділяється курсивом. Нижче вказується електронна пошта автора. Через рядок – назва доповіді (жирним шрифтом). У наступному – друкується текст тез.

 1. Заяву на участь
 2. В якій має бути вказано:
 3. Прізвище, ім’я та по-батькові учасника.
 4. Секція, в якій планується виступ.
 5. Назва організації (ЗВО) та її адреса.
 6. Посада, науковий ступінь (якщо є).
 7. Домашня адреса (з поштовим індексом).
 8. Контактний телефон.
 9. Контактний e-mail.
 10. Потреба в поселенні (дата приїзду та від’їзду; приблизний час прибуття – ранок, день, вечір).
 11. Повідомити, чи потрібні для виступу додаткові технічні засоби.
 12. Студентам необхідно вказати ПІБ, місце роботи та телефон наукового керівника.
Концепція конференції

У 2014 році кафедра соціології ФСП КПІ ім. Ігоря Сікорського провела конференцію до 100-річчя початку Першої світової війни. На жаль, як Перша світова війна ознаменувала початок періоду нестабільності, кризи ліберального порядку, занепаду демократії, економічних потрясінь та піднесення тоталітаризму / авторитаризму — періоду, який В. Черчіль назвав Другою тридцятирічною війною — так і конфлікт на теренах Україні виявився довшим за 4 роки. Відтак, актуальність розмислів про Першу світову війну диктується не лише ювілейною датою тектонічної історичної події, але й паралелями та релевантністю сьогоденню. Перша світова війна спричинилася до краху та дезінтеграції низки імперій на теренах Євразії і серед нових держав, що постали на їхніх руїнах була — хоч і нетривалий час — і Україна. Ба більше, потрясіння світової війні не просто повалили імперських Бегемотів, але й створили передумови приходу до влади до певного часу маргінальної партії більшовиків-ленінців та встановлення ними свого режиму на теренах колишньої Російської імперії. Піднесення фашистів у Європі у повоєнний період так само не сприяло зменшенню напруги та встановленню соціального порядку у відповідності з гармонійною візією Т.Парсонса. Епоха «Другої тридцятирічної війни» стала підтвердженням Веберового похмурого та конфліктного погляду на соціальній світ. Але навіть після Другої світової війни світ вступів не у фазу миру, а опинився у ситуації холодної війни поміж двома ідеологічними таборами — ліберальним капіталізмом та ленінськими режимами — носіями яких стали дві надпотуги, піднесення яких пророкував у 1835 році Алексіс де Токвіль: США та СРСР (звісно, Токвіль говорив про Російську імперію, на теренах якої і повстав СРСР).

З розпадом Радянського Союзу та встановленням постбіполярного світу кількість соціально-політичних конфліктів у світі збільшилась у десятки разів. Отже, основною темою конференції є глобальні та локальні виміри конфліктів у модерній та історичній перспективі. Зміна ставлення світової спільноти до питань безпеки після міжнародних злочинів у колишній Югославії, Руанді, Гватемалі, Колумбії та у багатьох інших гарячих точках світу, відображається у Конвенціях ООН, а також у збільшенні ресурсів, що країни використовують для миротворчих операцій та постконфліктної розбудови миру. Однак, розбіжності між парадигмою «ліберального миру» та специфікою регіональних соцієтальних й політичних систем держав, де відбуваються конфлікти, так само як контроверсійність наслідків і рецептів для подолання насилля роблять амбіційний виклик для сучасних соціальних теорій peace and conflict studies як основи прийняття управлінських рішень.

З огляду на збройне протистояння на Донбасі, даний виклик має безпосереднє життєво важливе значення для українських та зарубіжних дослідників в сфері врегулювання конфліктів та медіації.  Одним з втілень міжнародного співробітництва в даній сфері стала перша в Україні магістерська освітня програма «Врегулювання конфліктів та медіація», що створена на базі кафедри соціології факультету соціології і права КПІ ім. Ігоря Сікорського у партнерстві з Міністерством з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Україні і посольствами Великої Британії та Швейцарії.

Інтелектуальна система координат конференції окреслюється ідеями таких мислителів, як Е. Гобсбаум, І. Валерстайн, А. Г. Франк, Ч. Тіллі, Т. Скочпол та Г. Дерлуг‘ян.

Один найбільш проникливих аналітиків соціальних потрясінь останніх 200 років Ерік Гобсбаум назвав свою автобіографію — а життя його тривало майже сторіччя (1917–2012 рр.) — «Interesting Times».  Завдання конференції у покращенні розуміння трагічного сторіччя — 1918-2018 рр. — та у спробі вироблення ідей, які сприятимуть переходу до нового, більш буденного та менш конфліктного періоду світової історії.

Контактна інформація

Оксана Казьмірова +38-097-841-16-27
E-mail для вирішення організаційних питань: conference.soc.kpi@gmail.com
З питань проживання звертайтесь до Олексія Северинчика за тел. +38-067- 297-96-79

Завантажити інформаційний лист конференції

Nike Zoom Kobe IV

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

Back
День відкритих дверей ФСП
Бакалаврат 2024
Магістратура 2024
Чат для вступників
Канал «Абітурієнт ФСП КПІ»
Думка студентів про факультет і навчання
Контакти відбіркової комісії
Розклад занять
Email