Blog

Візит ФСП у КНР

11 – 21 жовтня 2014 року на запрошення Університету м.Хуейчжоу (провінція Гуандун, КНР) та Гуандунського союзу з міжнародного науково-технічного співробітництва відбулося відрядження делегації НТУУ «КПІ» та Наукового парку «Київська політехніка». Від ФСП в делегацію входила викладач кафедри інформаційного права і права інтелектуальної власності – Юдкова К.В. 

111

Під час відрядження було укладено Договір про співробітництво між НТУУ «КПІ» та Університетом м.Хуейчжоу, розширенно наукові та академічні контакти, засновано Спільний дослідницький інститут.

Співпраця в рамках досягнутих домовленостей слугуватиме розширенню міжнародних зв’язків, підвищенню рейтингу та іміджу НТУУ «КПІ», сприятиме успішній реалізації положень нового Закону України «Про вищу освіту» щодо міжвузівської кооперації.

Міжнародне співробтництво в подальшому буде здійснюватися за наступними трьома напрямами:

–         освітня діяльність: обмін досвідом та інформацією з питань методичного забезпечення освітнього процесу, розробка спільних дистанційних освітніх технологій, організація підвищення кваліфікації, обмін викладачами, забезпечення всіх типів академічної мобільності, а також обмін стажистами і практикантами;

–         науково-дослідна діяльність: спільне проведення досліджень, взаємний цільової обмін аспірантами і докторантами, організація взаємних наукових стажувань проведення спільних науково-методичних конференцій;

–         інноваційна діяльність: спільне проведення комплексу заходів, спрямованих на розширення обсягів фундаментальних, пошукових і прикладних досліджень, що мають технологічну спрямованість і комерційне освоєння результатів наукових досліджень, проведення маркетингових досліджень для виявлення можливих замовників і споживачів наукомісткої продукції, формування списку наукових розробок, які мають перспективи комерційного освоєння і передачі в реальний сектор економіки України та КНР.

Метою діяльності спільного дослідницького інституту буде надання послуг у сфері освіти, науки і інноватики, а основними напрямами діяльності визначено:

–         діяльність у сфері вищої освіти з можливістю присудження ступеня бакалавра;

–         наукову діяльність, спільні досліджень і науково-технічних робіт;

–         інноваційну діяльність з можливістю співпраці з технопарками, індустріальними парками, вільними економічними зонами, державними органами, а також суб’єктами бізнесу

Необхідно зазначити, що на сьогодні в Україні не існує успішного досвіду створення спільних закладів освітньо-наукового типу закордоном. Таким чином, заснування Спільного дослідницького інституту стало першим кроком до освоєння нових прогресивних форм міжнародної кооперації.

Важливими досягненнями делегації в ході переговорів з китайськими партнерами, які закріплені в підписаних документах є:

– розширення міжнародних зв’язків;

– сприяння академічні мобільності;

– створення підґрунтя для розвитку спільних програм та проектів;

– розвиток основних засад системи підготовки в НТУУ “КПІ” фахівців з числа молодих громадян Китаю (до рівня бакалаврів, магістрів, кандидатів наук, докторів наук) для того, щоб створити в м. Хуейчжоу китайське національне “науково-педагогічне ядро” по спеціальностями, цікавим і потрібним для економіки та промисловості міста Хейчжоу: комп’ютерні науки, біотехнології, електроніка, нафтохімія і матеріали.

Між НТУУ «КПІ» та китайськими партнерами досягнуто згоди щодо ряду концептуальних положень подальшої співпраці. Зокрема, визначено, що для організації довготривалої співпраці в науково-технічній галузі дуже планується фінансування не тільки готових розробок, але перспективне фінансування пошукових науково-дослідних робіт. На необхідності саме такого типу співпраці НТУУ “КПІ” багато років акцентував увагу в наших переговорах з китайськими партнерами. Крім того, після повернення делегації НТУУ «КПІ», відбулася зустріч її членів із ректором М.З. Згуровським, який висловив глибоку заінтересованість у подальшому поглибленні міжнародного співробітництва з китайськими партнерами.

 

 

Залишити коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *